470
دانش پذیران بیزینس کوچینگ
250
دانش پذیران لایف کوچینگ
130
دانش پذیران L2B
42
دانش پذیران استارتاپ

ویدیوها

470
دانش پذیران بیزینس کوچینگ
250
دانش پذیران لایف کوچینگ
130
دانش پذیران L2B
42
دانش پذیران استارتاپ

ویدیوها

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو

چرا مرکز تابا کوچینگ ؟

1. اجرایی و عملی بودن تمام آموزش ها با همراهی تیم اجرایی قوی

2. پاسخگویی سریع و پیگیری مستمر کوچ های اقدام

3. اساتید بین المللی با تجربه فعالیت های عملی

4. تضمین بازگشت وجه دوره های آموزشی

470
دانش پذیران بیزینس کوچینگ
250
دانش پذیران لایف کوچینگ
130
دانش پذیران L2B
42
دانش پذیران استارتاپ

چرا مرکز تابا کوچینگ ؟

1. اجرایی و عملی بودن تمام آموزش ها با همراهی تیم اجرایی قوی

2. پاسخگویی سریع و پیگیری مستمر کوچ های اقدام

3. اساتید بین المللی با تجربه فعالیت های عملی

4. تضمین بازگشت وجه دوره های آموزشی

470
دانش پذیران بیزینس کوچینگ
130
دانش پذیران دوره L2B
250
دانش پذیران لایف کوچینگ
42
دانش پذیران استارتاپ

چرا مرکز تابا کوچینگ ؟

1. اجرایی و عملی بودن تمام آموزش ها با همراهی تیم اجرایی قوی

2. پاسخگویی سریع و پیگیری مستمر کوچ های اقدام

3. اساتید بین المللی با تجربه فعالیت های عملی

4. تضمین بازگشت وجه دوره های آموزشی

خدمات مرکز تابا کوچینگ

2

تحلیل کسب و کار

6

دوره L2B

3

استراتژی کسب و کار

7

دوره لاکچری لایف

4

سیستم سازی کسب و کار

8

دوره 100 میلیون تا 1 میلیارد درآمد

5

دوره 0 تا 100 میلیون درآمد

1

دوره 1 میلیارد به بالا

2

تحلیل کسب و کار

6

دوره L2B

3

استراتژی کسب و کار

7

دوره لاکچری لایف

4

سیستم سازی
کسب و کار

8

دوره 100 میلیون تا
1 میلیارد درآمد

5

دوره 0 تا 100
میلیون درآمد

1

دوره 1 میلیارد
به بالا

خدمات مرکز تابا کوچینگ

پخش ویدیو
2

تحلیل کسب و کار

6

دوره L2B

3

استراتژی کسب و کار

7

دوره لاکچری لایف

4

سیستم سازی کسب و کار

8

دوره 100 میلیون تا 1 میلیارد درآمد

5

دوره 0 تا 100 میلیون درآمد

1

دوره 1 میلیارد به بالا

مشتریان ما چه می گویند؟

رضایت کوچی های ما